Kancelaria
Radcy Prawnego

Oferuję wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie, a także wyważone podejście do problemu. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie. W trakcie naszej współpracy możesz liczyć na bycie wysłuchanym bez oceniania i krytyki. Wspólnie omówimy rozwiązania najbardziej optymalne dla Ciebie, uwzględniające Twoje potrzeby, również te pozaekonomiczne.

Swoją praktykę radcy prawnego prowadzę w Opolu. Świadczę usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

pomoc prawna - paragraf

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię Radcy Prawnego w Opolu obejmuje w szczególności:

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych
  • sporządzanie opinii prawnych
  • opiniowanie i opracowywanie projektów umów
  • sporządzanie pozwów i wniosków, pism procesowych, środków zaskarżenia, wezwań do zapłaty i innych pism
  • występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika
  • prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców
  • windykację wierzytelności
  • przygotowanie do mediacji i uczestnictwo w mediacjach w charakterze pełnomocnika
  • doradztwo w zakresie procedur przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Więcej szczegółów dotyczących specjalizacji Kancelarii Radcy Prawnego możesz znaleźć tutaj.

Porady prawne i konsultacje online

W sprawach, które nie wymagają osobistego kontaktu z radcą prawnym w Opolu, istnieje możliwość korzystania z porad prawnych i konsultacji na odległość (telefon, komunikator, e-mail), co jest szybkim i wygodnym sposobem uzyskania podstawowej pomocy prawnej.

Z porad udzielnych w takiej formie skorzystać można np. w przypadku zamieszkiwania poza siedzibą Kancelarii, która mieści się w Opolu, braku czasu na osobiste spotkanie lub innych przeszkód uniemożliwiających przybycie do Kancelarii.

Jak skorzystać z porady prawnej lub konsultacji na odległość? Zapytania w sprawie uzyskania porady na odległość należy wysyłać na adres e-mail . Opisz sprawę i swoje oczekiwania. Kancelaria przekaże informację, czy może udzielić porady na odległość, dokona wyceny porady oraz warunki jej udzielenia (termin wykonania usługi, konieczny zakres informacji i dokumentów, które należy przekazać Kancelarii). Podejmiesz decyzję, czy zgadzasz się na zaproponowane warunki. Wysłanie zapytania nie wiąże się z żadną opłatą.

Standardy

W pracy radcy prawnego kieruję się standardami etyki zawodowej wyrażonymi w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.

Jeśli szukasz prawnika w Opolu i chcesz się dowiedzieć, czy mogę Ci pomóc, albo masz jakieś pytania napisz do mnie.