Pomoc prawna i rozwiązywanie konfliktów

Pomoc prawna
i rozwiązywanie konfliktów

Mediacje

Mediacja jest rozmową pomiędzy osobami, które znalazły się w sytuacji konfliktu. W dialogu stronom towarzyszy neutralny i bezstronny mediator.

W toku mediacji strony próbują przy wsparciu mediatora osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania istniejącego między nimi sporu.

Mediacja jest czym innym niż postępowanie sądowe, nie rządzi się więc ani skomplikowaną procedurą, ani trudnym do zrozumienia dla stron formalizmem. W mediacji ważni są ludzie – ich problem, potrzeby, interesy, a nie paragrafy, udowodnienie winy, czy udowodnienie racji.

Pomoc prawna

Świadczę usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Udzielając pomocy prawnej bazuję na swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym, a moim celem jest zagwarantowanie klientom realnego wsparcia i bezpieczeństwa prawnego.

Zapewniam indywidualne podejście, umiejętność słuchania i zrozumiały sposób komunikacji. Staram się patrzeć na sprawę z perspektywy drugiego człowieka, dlatego doskonale rozumiem, że każda sprawa jest jednakowo ważna. Każdy, kto ma problem prawny, zasługuje na uwagę, wysłuchanie i zrozumienie.

O mnie

Nazywam się
Karolina Zarębska-Marchwińska.
Jestem radcą prawnym i mediatorem

więcej

W swojej pracy łączę wykształcenie prawnicze z kompetencjami mediatora.

Wykonując przez wiele lat zawód prawnika nabrałam przekonania, że równie ważne, jak wiedza i profesjonalizm, są zrozumienie ludzkich problemów, uważność i wrażliwość. Zostałam mediatorem, by doskonalić umiejętności słuchania, docierania do rzeczywistych potrzeb i skutecznej komunikacji.

Moją misją jest pomagać w rozwiązywaniu problemów prawnych w sposób rozsądny i wyważony, pozwalający na uniknięcie wysokich kosztów finansowych, emocjonalnych i wizerunkowych. Jestem zwolenniczką dialogu – jeżeli istnieje taka możliwość, wspieram w ugodowym zażegnaniu kryzysu.