Pomoc prawna – specjalizacje

Kancelaria Prawnicza w Opolu
Specjalizacje

Moja praktyka zawodowa obejmuje następujące obszary:

Sprawy o rozwód i inne sprawy rodzinne

 • rozwód
 • mediacje rozwodowe
 • separacja
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • kontakty z dzieckiem
 • rozstrzygnięcie przez sąd o istotnych sprawach dziecka
 • wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • inne sprawy z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego

Sprawy spadkowe

 • doradztwo w zakresie rozrządzeń majątkiem na wypadek śmierci (np. przygotowanie testamentu, planowanie dziedziczenia)
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • zabezpieczenie spadku
 • inne sprawy z zakresu prawa spadkowego

Prawo pracy – sprawy pracownicze

 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • spory o zasadność rozwiązania stosunku pracy – odwołanie od wypowiedzenia lub zwolnienia dyscyplinarnego
 • dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • spory o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • sprawy o mobbing i dyskryminację
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy
 • audyt organizacji pod kątem wypełniania obowiązku przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu oraz wdrożenie właściwych procedur

Sprawy gospodarcze

 • sprawy o zapłatę
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw

Inne sprawy

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • zasiedzenie nieruchomości
 • eksmisja
 • ochrona danych osobowych – RODO
 • windykacja należności