Postępowanie o ustalenie płci

W Polsce brak jest regulacji, konieczne jest wytoczenie powództwa sądowego o ustalenie płci na podstawie przepisów ogólnych.

Niedawno wzięłam udział w szkoleniu organizowanym przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, dotyczącym postępowania sądowego w sprawie o ustalenie płci.

Postępowanie to dotyczy osób transseksualnych, u których poczucie psychiczne nie jest zgodne z płcią metrykalną, co oznacza trwałą identyfikację z płcią inną niż biologiczna. Osobom transseksualnym towarzyszy poczucie  urodzenia się w obcym ciele, co rodzi dyskomfort, cierpienie i zrozumiałe pragnienie dostosowania budowy ciała do płci przeżywanej psychicznie. Z powyższym łączy się również potrzeba uzgodnienia płci metrykalnej z płcią psychiczną (odczuwaną).

Prawo do uzgodnienia płci jest prawem człowieka, co zostało jednoznaczne potwierdzone w orzecznictwie krajowym i międzynarodowym, w szczególności na gruncie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, stanowiącej o prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Życie prywatne człowieka obejmuje także tożsamość psychiczną i społeczną człowieka, w tym jego identyfikację płciową, którą państwo ma obowiązek uszanować.

W Polsce  brak jest regulacji prawnych dotyczących osób transseksualnych, w tym  kwestii zmiany płci. Wobec braku szczególnych rozwiązań w tym zakresie, w celu uzgodnienia płci metrykalnej osoby transseksualnej z jej płcią psychiczną (odczuwaną), konieczne jest wytoczenie powództwa sądowego o ustalenie płci na podstawie przepisów ogólnych – w drodze powództwa o ustalenie z art. 189 k.p.c.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w takim postępowaniu, zapraszam do kontaktu. Moja Kancelaria to przestrzeń wolna od uprzedzeń. 

Warto wiedzieć, że w uzasadnionych przypadkach (trudnej sytuacji materialnej) można ubiegać się o pokrycie kosztów postępowania o ustalenie płci, w tym kosztów pomocy prawnej, z Funduszu Prawo Nie Wyklucza.